top of page
搜尋

《一眼睇得明 意粉紅白酒配搭 昇華攻略》

抓住一個男人/女人, 最緊要捉住佢個胃😂 仲要配埋酒,就更容易😉😉


不同意粉,會有不同既醬汁、甜酸比重,甚至係辣味。 配合適當既紅白酒絕對可以提升意粉既風味,例如中和醬汁/煙肉既肥膩,令大家愈食愈開胃。


今次會介紹

1. Creamy (Carbonara)

2. Tomato Sause

3. Pesto Sause

4. Spicy


26 次查看0 則留言
bottom of page