top of page
搜尋

西班牙 🇪🇸🇪🇸Winepedia 酒世界

唔知大家對西班牙酒了解有幾多?

今次就為大家講講

1. 分級

2. 陳年

3. 出名酒區


之後望到酒標先知點解,都識買性價比高既酒 😚😚


**預告**今個星期會介紹兩支西班牙酒比大家🤤🤤


Ps 陳年補充

Crianza 最少6個月木桶 ,其餘時間樽陳年

Reserva 最少12個月木桶 ,其餘時間樽陳年

Gran Reserva 最少18個月木桶 ,其餘時間樽陳年
6 次查看0 則留言
bottom of page