top of page
搜尋

風味多變 高質抵飲之選 Galadino Primitivo Salento IGT, 2016, Italy


Galadino Primitivo Salento IGT, 2016, Italy

HK$268


風味多變 高質抵飲之選

Luca Marino 葡萄酒大賽 99 分


意大利南部Salento係好出名既釀酒既地區,喺全球得到相當高既評價,當中既Primitivo葡萄質素亦好高。


今次介紹既呢支Galadino Primitivo酸度高,酒體屬於中等。一開支酒已經聞到濃濃果香,飲落好Smooth,之後係車厘子、香草、黑莓既酸甜果味四溢,後續又有少少香料風味同橡木味,再回味一下,仲有微微辛辣既aftertaste!


支酒用上傳統Alberello System 方法釀製,將葡萄表面脫水,令到壓榨出嚟既葡萄汁更加濃縮,酒體更濃郁。咁複雜既口感既,難怪支酒可以喺Luca Marino 葡萄酒大賽,勇奪99 分既超高分評級!


呢支靚酒配燒紅肉、意大利菜同陳年硬芝士最掂,同大班朋友食飯或者兩個人撐枱腳都係唔錯既選擇!呢支酒適合即買即飲,陳年後會有菸草同焦油氣味,另有一番風味。


*Galadino Primitivo Salento 喺16至18度飲用最佳

*Luca Marino 葡萄酒大賽 99 分

0 次查看0 則留言
bottom of page