top of page
搜尋

Winepedia 開張優惠

開張喇!開張喇!Winepedia開張喇!為隆重慶祝Winepedia開業,我哋將會推出一系列優惠!喺今日至3月7號,只要跟住下面既步驟,首300名顧客可享第1張訂單8折*優惠喇!

步驟係咁既:

(1) 讚好及追蹤Winepedia Facebook及Instagram

(2) 讚好此帖子

(3) 留言標註一位您想邀請一齊暢飲的他/她

(4) Cap 讚好及追蹤圖再PM我哋,會有專人回覆優惠碼

*8折優惠碼使用期為4月8號,逾期無效。Winepedia將保留一切最終決定權。

Whatsapp訂講:

+852 67339236


10 次查看0 則留言
bottom of page